Právě se modlí:

Andrea

Modlitební úmysl na tento den

Za Boží pomoc, ochranu Panny Marie a dar víry pro vnoučata.
Za synovce Tomáše (nemocen RS, prodělal velmi těžký záchvat, po elektrošocích v nemocnici), aby neměl trvalé následky.
...

0:00 0:30 1:00 1:30 2:00 2:30 3:00 3:30 4:00 4:30 5:00 5:30 6:00 6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30