Modleme se za Ukrajinu!

Připojme se k výzvě papeže Františka i českých a moravských biskupů a modleme se v této závažné situaci za Ukrajinu.

Zapojte se s do našeho Modlitebního řetězce a modleme se i s našimi biskupy : zde.
O projektu

„V každý čas se v Duchu Svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte..." (Ef 6,18).

Srdečně Vás vítáme na stránkách tohoto modlitebního řetězce a zveme Vás k modlitbě. Věříme, že díky nepřetržitým modlitbám můžeme přinést mnoho Božího požehnání do naší země, našich rodin, i do všeho, co konáme.

Jak se modlit?

Modlit se můžete různým způsobem – modlitbou vlastními slovy, růžencem nebo jinou církevně schválenou modlitbou, chválami, čtením Bible, tichem, postem, sebezáporem, mší svatou,… Je jen na Vás, pro jaký způsob modlitby se rozhodnete, který je Vám blízký.

Při přihlášení si také můžete zvolit, zda chcete, aby Vám před začátkem Vaší modlitby přišla na email upomínka.

Úmysly modlitebního řetězce

V tomto modlitebním řetězci chceme především myslet na Boží působení v naší zemi, budeme prosit také za činnost nadačního fondu Credo.

Za vkládané úmysly a také za všechny, kteří se do modlitebního řetězce zapojují svou modlitbou, je sloužena 1x měsíčně mše svatá.

Ať Vám Pán žehná!

Jak modlitební řetězec funguje

Pokud se chcete připojit k modlitbě, zaregistrujte se vpravo nahoře. Po přihlášení se můžete zapsat kliknutím na vybraný čas do kteréhokoliv času, který je uveden.
Úmysly modliteb jsou vždy zveřejněny na úvodní straně vlevo dole.
Časy modliteb jsou v 30 minutových intervalech.
Vaše přihlášení a určení času znamená, že se zavážete k modlitbě v daný den a čas na určený úmysl. Prozatím jsou spuštěny tři modlitební dny – středa, čtvrtek a pátek.

Pokud chcete, aby Vás systém přihlašoval opakovaně na Vámi zvolený den a čas modlitby, využijte v nastaveních možnost "Automatické přihlášení na čas modlitby".