Modleme se za Ukrajinu!

Připojme se k výzvě papeže Františka i českých a moravských biskupů a modleme se v této závažné situaci za Ukrajinu.

Zapojte se s do našeho Modlitebního řetězce a modleme se i s našimi biskupy : zde.
Milion Otčenášů za Svatého otce

Svatý otec požádal zástupce naší organizace o intenzivní modlitby za jeho apoštolát, který, jak všichni víme, je velmi náročný. Na základě jeho prosby a se souhlasem našeho otce arcibiskupa Mons. Jana Graubnera, jsme se rozhodli spustit projekt „Milion Otčenášů za Svatého otce“. K úmyslu přidáváme i prosbu o požehnání pro celou Českou biskupskou konferenci.

Úmysl modliteb v projektu Milion Otčenášů za Svatého otce:

„Za požehnání apoštolátu Svatého otce Františka, za zdraví a Boží vedení jeho, i všech našich českých a moravských biskupů.“

Vždy, když se pomodlíte Modlitbu Páně speciálně s tímto úmyslem, zaznačte to prosíme v tomto počítadle. Rádi bychom podali Svatému otci zprávu o tomto projektu a povzbudili ho v jeho službě tím, že se za něj a za jeho službu intenzivně modlíme.

@

Společně jsme se již pomodlili za Svatého otce: 684570x.
Jen dnes to bylo14x. A tento měsíc:9084x

684570